Compendium Legislativ

Alocaţia de stat pentru copii

 

Legea nr. 175 din 10.10.2024 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O. 710/20.10.2024)

Legea nr. 174 din 10.10.2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O. 715/21.10.2024)

Legea nr. 61 din 22.09.1993 privind alocaţia de stat pentru copii (republicată, M.O. 300/07.05.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1662 din 10.12.2024 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii (M.O. 844/16.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 577 din 28.05.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii (M.O. 442/12.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 54 din 24.01.2024 privind indexarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii (M.O. 64/26.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1026 din 09.08.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii (M.O. 710/18.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 2392 din 21.12.2024 privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii (M.O. 1270/29.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 591 din 02.11.1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii (republicată 2, M.O. 75/21.02.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 16 din 27.02.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O. 158/29.01.2024 – respinsă de Legea nr. 16/2024)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 04.10.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O. 684/08.10.2024)

& Online casino Ireland.

Alocaţiile complementare şi de susţinere

 

Legea nr. 61 din 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2024 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O. 322/14.05.2024)

Legea nr. 236 din 31.10.2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2024 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 746/04.11.2024)

Legea nr. 41 din 11.03.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2024 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 250/22.03.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 8 din 09.01.2024 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 18/10.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 4 din 10.01.2024 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 21/12.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1539 din 18.12.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2024 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 11/08.01.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 105 din 24.10.2024 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 747/26.10.2024)

Asistenţa socială

 

Legea nr. 47 din 08.03.2024 privind sistemul naţional de asistenţă socială (M.O. 288/30.03.2024)

Legea nr. 74 din 03.05.1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 (M.O. 193/04.05.1999)

 

Hotărârea de Guvern nr. 539 din 09.06.2024 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2024 privind serviciile sociale (M.O.535/23.06.2024)

 

Instituţii şi servicii publice la nivel central şi local

 

Hotărârea de Guvern nr. 728/21.07.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.O. 512/22.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1522/02.12.2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.O. 873/15.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1387/18.11.2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.O. 807/26.11.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1385/18.11.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (M.O. 807/26.11.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 174 din 25.02.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.O. 118/06.02.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 13/16.01.2024 privind înfiinţarea Consiliului interministerial “Consiliul pentru promovarea societăţii informaţionale din România” (M.O. 100/19.02.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 11 din 16.01.2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.O. 41/23.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 484 din 23.05.2024 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (M.O. 364/29.05.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 750 din 14.07.2024 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente (M.O. 676/28.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1054 din 08.09.2024 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 850/20.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1703 din 14.10.2024 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (M.O. 984/26.10.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1434 din 02.09.2024 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (republicată, M.O. 547/21.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1432 din 02.09.2024 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului M.O. 868/23.09.2024) ABROGAT de HG nr. 1385/18.11.2024 (M.O. 807/26.11.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1624 din 23.12.2024 privind organizarea şi functionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei (M.O. 57/23.01.2024) ABROGAT de HG nr. 1385/18.11.2024 (M.O. 807/26.11.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1615 din 23.12.2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială (M. O. 37/16.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 335 din 20.03.2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială (M.O. 222/03.04.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 90 din 23.01.2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială (M.O. 81/07.02.2024)

 

Ordonanţa nr. 14 din 30.01.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 63/01.02.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 din 07.10.2024 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (M.O. 969/21.10.2024)

 

Profesii

 

Legea nr. 192 din 16.05.2024 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (M.O. 441/22.05.2024)

Legea nr. 466 din 04.11.2024 privind statutul asistentului social (M.O. 492/01.06.2024)

Legea nr. 213 din 27.05.2024 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (M.O. 492/01.06.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 790 din 19.05.2024 privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  277/2024 (M.O. 4744/26.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 679 din 12.06.2024 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist (M.O. 443/23.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 277 din 21.03.2024 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (M.O. 224/06.04.2024)

 

Ordinul nr. 318 din 07.04.2024 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii (M.O. 255/12.04.2024)

Ordinul nr. 619 din 14.08.2024 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finantarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2024 (M.O. 655/03.09.2024)

 

Strategii şi Planuri în domeniul asistenţei sociale

 

Hotărârea de Guvern nr. 1826 din 22.12.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale (M.O. 14/06.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1175 din 29.09.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2024 – 2024 (M.O. 919/14.10.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1058 din 08.09.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului (M.O. 856/22.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 686 din 12.07.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie (M.O. 678/28.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 541 din 09.06.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2024 – 2024 (M.O. 541/27.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 323 din 14.04.2024 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2024 – 2024 (M.O. 376/04.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 73 din 27.01.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2024 – 2024 (M.O. 112/03.02.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1295 din 13.08.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii (M.O. 802/13.08.2024)

Hotărârea nr. 285 din 04.03.2024 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 236/17.03.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1273 din 07.12.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 659/15.12.2024)

Asociaţii şi fundaţii

 

Legea nr. 246 din 18.07.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2024 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. 656/25.07.2024)

Legea nr. 105 din 22.09.1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (M.O. 245/01.10.1992)

 

Ordonanţa nr. 26 din 30.01.2024 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. 39/31.01.2024)

 

Extrase financiare

 

Ordinul nr. 185 din 23.02.2024 privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 330/2024 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică (M.O. 189/07.03.2024)

 

Înregistrare şi monitorizare

Ordinul nr. 954 din 26.04.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial (M.O. 214/16.05.2024)

Pateneriat public privat

 

Legea nr. 350 din 02.12.2024 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (M.O. 1128/14.12.2024)

 

Ordinul nr. 439 din 21.05.2024 pentru aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei mediului (M.O. 517/17.02.2024)

 

Reprezentanţe

 

Legea nr. 246 din 18.07.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2024 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. 656/25.07.2024)

Legea nr. 105 din 22.09.1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (M.O. 245/01.10.1992)

 

Hotărârea de Guvern nr. 283 din 12.03.2024 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei YANA – YOU ARE NOT ALONE din Liechtenstein (M.O.206/18.03.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 210 din 27.02.2024 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei Kinderen in Nood din Olanda (M.O. 170/05.03.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 805 din 21.06.2024 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei I CARE ONLUS din Italia (M.O. 556/27.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 806 din 21.06.2024 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei “Terre des hommes” din Elveţia (M.O. 556/27.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 573 din 15.04.2024 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a funcţionării în România a Asociaţiei CopiiiRo din Elveţia (M.O. 387/03.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 305 din 04.03.2024 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei Grenlandsaksjonen din Norvegia (M.O. 236/17.03.2024)

 

Ordonanţa nr. 26 din 30.01.2024 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. 39/31.01.2024)

 

Subvenţii

 

Legea nr. 34 din 20.01.1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (M.O. 29/27.01.1998)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 01.10.2024 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (M.O. 686/08.10.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 942 din 18.08.2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (M.O. 786/30.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1153 din 21.11.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (M.O. 756/28.11.2024)

 

Ordinul nr. 1634/2024 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2024, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă social, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor (M.O. 697/16.10.2024)

Ordinul nr. 589 din 15.09.2024 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2024, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor (M.O. 685/07.10.2024)

 

Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (M.O. 756/28.11.2024)

 

Utilitate publică

 

Hotărârea de Guvern nr. 1344 din 22.10.2024 pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei “Domus” ca fiind de utilitate publică (M.O. 731/29.10.2024)

Hotărârea nr. 1033 din 03.09.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică (M.O. 645/10.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 626 din 11.06.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Catharsis din Braşov ca fiind de utilitate publică (M.O. 454/18.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 625 din 11.06.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei C.I.D. România (Children in Distress – Copii in Dificultate) ca fiind de utilitate publică (M.O. 454/18.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 494 din 14.05.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Centrul Diecezan Caritas Iaşi ca fiind de utilitate publică (M.O. 382/20.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 493 din 14.05.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică (M.O. 382/20.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 795 din 25.07.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei Columna ca fiind de utilitate publică (M.O. 510/30.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 286 din 02.03.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei “Un copil o speranţă” ca fiind de utilitate publică (M.O. 223/10.03.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 927 din 11.08.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică (M.O. 763/22.08.2024)

Legea nr. 246 din 18.07.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2024 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. 656/25.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 388 din 05.05.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică (M.O. 404/13.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 2262 din 09.12.2024 privind recunoaşterea Organizaţiei Salvaţi Copiii ca fiind de utilitate publică (M.O. 1244/23.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 2024 din 24.11.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei Familia ca fiind de utilitate publică (M.O.1131/30.11.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 2024 din 24.11.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei Humanitas Pro Deo ca fiind de utilitate publică (M.O. 1159/08.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1481 din 09.09.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Creştine de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda – România Betania ca fiind de utilitate publică (M.O. 846/15.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1480 din 09.09.2024 privind recunoaşterea Organizaţiei Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia ca fiind de utilitate publică (M.O. 846/15.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1479 din 09.09.2024 privind recunoaşterea Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie ca fiind de utilitate publică (M.O. 847/16.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1276 din 13.08.2024 privind recunoaşterea “Fundaţiei pentru sprijinul familiilor de vârstnici şi a vârstnicilor aflaţi în situaţie de risc social” ca fiind de utilitate publică (M.O. 771/23.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 795 din 19.05.2024 privind recunoaşterea Asociaţiei “Organizaţia Caritas Satu Mare” ca fiind de utilitate publică (M.O. 474/26.05.2024)

 

Ordonanţa nr. 26 din 30.01.2024 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. 39/31.01.2024)

 

Ordin nr. 115 din 09.04.2024 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale privind organizarea compartimentului pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile şi aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor (M.O. 299/06.05.2024)

 

Combaterea discriminării

 

Legea nr. 27 din 05.03.2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2024 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (M.O. 216/11.03.2024)

Legea nr. 283 din 26.06.2024 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 (M.O. 477/04.07.2024)

Legea nr. 612 din 13.11.2024 pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965 (M.O. 851/26.11.2024)

Legea nr. 48 din 16.01.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2024 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (M.O. 69/31.01.2024)

 

Hotărârea nr. 1279 din 04.11.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1194/2024 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (M.O. 805/14.11.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1514 din 18.12.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1194/2024 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (M.O. 963/28.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1194 din 27.11.2024 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (M.O. 792/12.12.2024)

 

Ordonanta Guvernului nr. 77 din 28.08.2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2024 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (M.O. 619/30.08.2024)

Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31.08.2024 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată, M.O. 99./08.02.2024)

 

Contestaţii

 

Legea nr. 554 din 02.12. 2024 Legea contenciosului administrativ (M.O. 1154/07.12.2024)

Ordonanţa nr. 2 din 12.07.2024 privind regimul juridic al contravenţiilor (M.O. 410/25.07.2024)

 

Egalitatea de şanse

 

Legea nr. 62/01.04.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2024 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 229/08.04.2024)

Legea nr. 44/19.03.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2024 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială (M.O. 227/25.03.2024)

Legea nr. 507 din 28.12.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2024 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 10/08.01.2024)

Lege nr. 25 din 5.03.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2024 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. 214 /11.03.2024)

Lege nr. 452 din 8.07.2024 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2024 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2024 (M.O. 535/23.07.2024)

Legea nr. 202 din 19.04.2024 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (republicată 2, M.O. nr. 150 din 01.03.2024) art. 24-30 ABROGATE de OUG nr. 68/2024  (M.O. 446/01.07.2024)

Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 Legea concediului paternal (M.O. 654/31.12.1999)

 

Hotărârea de Guvern nr. 237 din 23.04.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2024-2024 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2024-2024 (M.O. 242/15.04.20240)

Hotărârea nr. 537 din 7.04.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2024 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. 378 /29.04. 2024)

Hotărârea nr. 285 din 04.03.2024 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 236/17.03.2024)

Hotărârea nr. 266 din 26.02.2024 privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană (M.O. 228 /16.03.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1273 din 07.12.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 659/15.12.2024)

Hotărâre nr. 244 din 10 aprilie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 (M.O. 150/11.04.2024)

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 61/14.05.2024 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 385/21.05.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 67 din 27.06.2024 privind aplicarea principiului egalităţtii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială (M.O. 443/29.06.2024)

Ordonanţă de urgenţă nr. 96 din 14.10.2024 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. 750/27.10.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 56 din 30.08.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2024 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. 768/08.09.2024)

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi

Hotărârea de Guvern nr. 484 din 23.05.2024 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (M.O. 364/29.05.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024  (M.O. 446/01.07.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 68/30.06.2024 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familie şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ta (M.O. 446/01.07.2024)

Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

Ordin nr. 157/14.09.2024 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) (M.O. 113/13.02.2024)

Încălzirea locuinţei

 

Ajutoare pentru achiziţia de centrale şi arzătoare

 

Legea nr. 291 din 24.10.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2024 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale (M.O. 953/27.10.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1249 din 13.10.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2024 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale (M.O. 947/25.10.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 91 din 14.07.2024 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale (M.O. 643/20.07.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 184 din 03.11.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (M.O. 556/09.11.2024)

 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei

 

Legea nr. 358 din 20.11.2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 795/20.11.2024)

Legea nr. 87 din 08.04.2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 292/15.04.2024)

Legea nr. 116 din 02.05.2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 303/07.05.2024)

Legea nr. 404 din 11.10.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2024 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (M.O. 940/14.10.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1405 din 18.11.2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1350/2024 (M.O. 827/02.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1286 din 08.10.2024 privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2024 – 31 martie 2024 (M.O. 705/16.10.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1556 din 19.12.2024 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat (M.O. 876/20.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1350 din 27.09.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 819/04.10.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1285 din 13.08.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2024 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (M.O. 769/23.08.2024)

 

Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 29.07.2024 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (M.O. 690/30.07.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 106 din 07.10.2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 681/09.10.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 30.08.2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 759/06.09.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 143 din 18.10.2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 934/19.10.2024)

Odonanţa de urgenţă nr. 5 din 20.02.2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 119/25.02.2024)

 

Ordinul nr. 209 din 25.03.2024 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2024 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei (M.O. 276/08.04.2024)

Ordinul nr. 988 din 20.12.2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 15/10.01.2024)

Ordinul nr. 41 din 19.10.2024 pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de către furnizorii de energie termică (M.O. 948/25.10.2024)

 

Normă metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (M.O. 819/04.10.2024)

 

Apă caldă menajeră

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din 15.06.2024 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică (M.O. 563/24.06.2024)

 

Asociaţii de proprietari

 

Legea nr. 230 din 6 iulie 2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (M.O. 490/23.07.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1588 din 19.12.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (M.O. 43/18.01.2024)

 

Incluziune socială

Legea nr. 116 din 15.03.2024 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (M.O. 193/21.03.2024)

Legea nr. 129 din 25.06.1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială (republicată, M.O. 483/24.09.2024)

Legea nr. 208 din 15.12.1997 privind cantinele de ajutor social (M.O. 363/17.12.1997)

 

Hotărârea de Guvern nr. 710 din 04.07.2024 privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din România, cu finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă exerciţiului financiar al anului 2024 (M.O. 471/12.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 06.09.2024 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale în România (M.O. 808/26.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 669 din 24.05.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului (M.O. 479/02.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1827 din 22.12.2024 privind aprobarea Programului de implementare a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2024 – 2024 (M.O. 64/24.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 488 din 26.05.2024 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială (M.O. 492/10.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1149 din 17.10.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2024 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (M.O. 795/01.11.2024)

 

Decizia nr. 1 din 8.01.2024 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei naţionale privind incluziunea socială (M.O. 15/10.01.2024)

Inspecţia în domeniul asistenţei sociale

 

Legea nr. 211 din 02.07.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 130/2024 privind Inspecţia Socială (M. O. 466/09.07.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1059 din 05.09.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale (M.O. 656/26.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1440 din 02.09.2024 privind condiţtiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (M.O. 873/24.09.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 130 din 21.12.2024 privind Inspecţia Socială (M.O. 1056/30.12.2024)

Persoane cu handicap

Legea 207 din 02.06.2024 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2024 pentru modificarea Legii nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 391/10.06.2024)

Legea nr. 448 din 06.12.2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată M.O. 1/03.01.2024)

Legea nr. 600 din 15.12.2024 pentru completarea legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice (M.O. 1228/21.12.2024)

Legea nr. 487 din 2024 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice (M.O. 589/08.08.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 89 din 2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2024 (M.O. 103/15.02.2024)

Hotărârea nr. 430/16.04.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (M.O. nr. 339/01.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 10 din 9.01.2024 privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 20/10.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 268 din 14.03.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 233/04.04.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1175 din 29.09.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2024 – 2024 (M.O. 919/14.10.2024)

 

Ordonanţă de Urgenţă nr. 86 din 24.06.2024 pentru modificarea Legii nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 474/27.06.2024)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 14 din 07.03.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 187/19.03.2024)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 32 din 26.02.2024 pentru reglementarea unor probleme financiare (M.O. 110/05.03.2024)

 

Ordin nr. 517 din 04.11.2024 privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 780/16.11.2024)

Ordin nr. 468  din 13.10.2024 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 702/20.10.2024)

Ordin 369 din 2024 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap (M.O. 611/08.09.2024)

Ordinul nr. 651 din 19.12.2024 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu handicap (M.O. 1/05.01.2024)

Ordinul nr. 590 din 12.11.2024 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 817/05.12.2024)

Ordinul nr. 559 din 22.10.2024 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap (M.O. 752/07.11.2024)

Ordinul nr. 507 din 10.09.2024 privind aprobarea Grilei de evaluare a activităţilor cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap (M.O. 683/06.10.2024)

Ordin nr. 11 din 09.01.2024 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap (M.O. 29/15.01.2024)

Ordinul nr. 256 din 03.08.2024 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap (M.O. 561/15.08.2024)

Ordinul nr. 671 din 24.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate (M.O. 662/27.09.2024)

Ordinul nr. 432 din 14.05.2024 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) – g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 349/23.05.2024)

 

Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M. O. 233/04.04.2024)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

Ordonanţa nr. 14 din 30.01.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 63/01.02.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

Ordin nr. 277/15.06.2024 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a tranferurilor financiare (M.O. nr. 451/30.06.2024)

 

Accesibilizarea mediului fizic şi informaţional

 

Ordin nr. 671/1640/61 din 24.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate (M.O. 662/27.09.2024)

Ordinul nr. 649 din 25.04.2024 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2024 (M.O. 287/31.05.2024)

Asistentul personal

Hotărârea de Guvern nr. 463 din 19.05.2024 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2024 (M.O. 484/08.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 427 din 25.04.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap (M.O. 232/07.05.2024)

 

Cuantumuri

Hotărârea de Guvern nr. 1665 din 10.12.2024 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O.

Hotărârea de Guvern nr. 1764 din 22.12.2024 privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat, precum şi a indemnizaţiei lunare cuvenite adulţilor cu handicap grav şi accentuat, alţii decât nevăzătorii

Hotărârea de Guvern nr. 503 din 24.04.2024 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza cărora se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate sau de susţinători legali ai acestora, aflate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap (M.O. 314/09.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1021 din 26.10.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice (M.O. 556/09.11.2024)

 

Ordin nr. 467 din 13.10.2024 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora (M.O. 708/21.10.2024)

Ordinul nr. 619 din 02.12.2024 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap (M.O. 825/08.12.2024) ABROGAT de Ordin nr. 467/13.10.2024

 

Facilităţi

 

Hotărârea de Guvern nr. 680 din 28.06.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap (M.O. 487/20.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1180 din 02.10.2024 privind aprobarea metodologiei de scutire a unităţilor protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri (M.O. 727/17.10.2024)

 

Ordin nr. 467 din 13.10.2024 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora (M.O. 708/21.10.2024)

Ordinul nr. 671 din 24.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate (M.O. 662/27.09.2024)

Ordinul nr. 223 din 16.07.2024 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap (M.O. 567/17.08.2024)

Ordinul nr. 62 din 23.04.2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia (M.O. 293/03.05.2024)

Ordinul nr. 216 din 17.02.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii de transport cu metroul şi cuantumul acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora (M.O. 1101/07.12.2024)

Ordinul nr. 373 din 04.08.2024 pentru stabilirea documentelor justificative şi a modalităţii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav (M.O.737/22.10.2024)

Ordinul nr. 706 din 24.09.2024 privind acordarea asistenţei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi aprobarea modalităţilor de decontare a cheltuielilor aferente (M.O. 839/21.11.2024)

 

Finanţare de proiecte

 

Hotărârea de Guvern nr. 696 din 19.07.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi administrarea unităţilor finanţate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap şi organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap (M.O. 437/06.08.2024)

 

Ordin nr. 258 din 22.03.2024 privind aprobarea metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2024 (M.O. 200/30.03.2024)

 

Formarea de personal

 

Ordinul nr. 363 din 23.11.2024 pentru aprobarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2024 – 2024 şi a Programei-cadru de instruire specifică a personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap (M.O. 1103/07.12.2024)

 

Handicap vizual

 

Legea nr. 144 din 04.05. 2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 411/07.05.2024)

 

Ordonanţa nr. 2 din 08.01.2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 32/15.01.2024)

 

Ordinul nr. 56 din 03.02.2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 140/17.02.2024)

 

HIV / SIDA

 

Legea nr. 584 din 29.10.2024 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (M.O. 814/08.11.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 429 din 16.04.2024 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (M.O. 329/25.04.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 2108 din 24.11.2024 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2024 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (M.O. 1171/10.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1342 din 26.08.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA în perioada 2024 – 2024 (M.O. 865/22.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 330 din 20.03.2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA (M.O. 223/03.04.2024)

 

Ordinul nr. 223 din 21.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept a acesteia (M.O. 318/10.04.2024)

 

Încadrarea într-un grad de handicap

 

Ordinul nr. 124 din 21.02.2024 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2024 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap (M.O. 158/29.02.2024)

Ordinul nr. 762 din 31.08.2024 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap (M.O. 885/27.12.2024)

Ordinul nr. 725 din 01.10 2024 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie a acestora (M.O. 781/28.10.2024)

 

Instituţii de servicii sociale

 

Hotărârea de Guvern nr. 329 din 20.03.2024 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap (M.O.228/04.04.2024)

 

Ordinul nr. 507 din 10.09.2024 al Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap privind aprobarea Grilei de evaluare a activităţilor cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap (M.O. 683/06.10.2024)

Ordinul nr. 92 din 09.08.2024 al Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi privind delegarea competenţei de numire şi eliberare din funcţie a persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 608/16.08.2024)

 

Obligaţiile angajatorilor

 

Ordinul nr. 132 din 04.09.2024 privind depunerea declaraţiei lunare de către persoanele juridice cu privire la plata obligaţiilor faţă de bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (M.O. 512/19.10.2024)

Persoane de etnie romă

 

Hotărârea de Guvern nr. 1128 din 29.09.2024 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului “Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2024»”, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2024 (M.O. 878/30.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1514 din 16.09.2024 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului Activităţi de implementare şi monitorizare a strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor – 2024″ dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) – Departamentul pentru Relaţii Interetnice (D.R.I.) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat la Bucureşti la 2 septembrie 2024 (M.O. 914/07.10.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1285 din 13.08.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2024 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (M.O. 769/23.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 430 din 25.04.2024 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor (M.O. 252/10.05.2024)

 

Agenţia Naţională pentru Romi

 

Hotărârea de Guvern nr. 1703 din 14.10.2024 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (M.O. 984/26.10.2024)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 78 din 07.10.2024 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (M.O. 969/21.10.2024)

 

Mediatorul sanitar

 

Ordinul nr. 607 din 17.06.2024 pentru aprobarea Listei localităţilor prioritare şi a numărului de locuri aprobate pe localitate pentru funcţionarea mediatorilor sanitari în anul 2024 (M.O. 444/23.06.2024)

Ordinul nr. 619 din 14.08.2024 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de MEDIATOR SANITAR şi a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2024 (M.O. 655/03.09.2024)

Persoane nevăzătoare

 

Legea nr. 144 din 04.05.2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 411/07.05.2024)

 

Ordonanţa nr. 2 din 08.01.2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 32/15.01.2024)

Ordinul nr. 56 din 03.02.2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (M.O. 140/17.02.2024)

Persoane refugiate

 

Legea nr. 122 din 04.05.2024 privind azilul în România (M.O.428/18.05.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1251 din 13.09.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2024 privind azilul în România (M.O. 805/25.09.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194 din 12.12.2024 privind regimul străinilor în România (republicată M.O. 421/05.06.2024)

 

Oficiul Naţional pentru Refugiaţi

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 20.06.2024 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.424/26.06.2024)

Persoane vârstnice

 

Legea nr. 270 din 07.11.2024 pentru modificarea Legii nr. 17/2024 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (M.O.768/14.11.2024)

Legea nr. 281 din 06.07.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2024 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (M.O.600/11.07.2024)

Legea nr. 17 din 06.03.2024 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (republicată M.O.157/06.03.2024) art. 13 alin. 3 ABROGAT de OUG nr. 43/2024

 

Hotărârea de Guvern nr. 541 din 09.06.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2024 – 2024 (M.O.541/27.06.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 43 din 05.05.2024 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor  autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2024 (M.O. 316/13.05.2024)

Ordonanţa de urgenţă nr. 118 din 01.10.2024 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O. 680/03.10.2024)

 

Ordinul nr. 246 din 27.03.2024 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice (M.O. 344/17.04.2024)

 

Organisme reprezentative

 

Legea nr. 71 din 8.04.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (M.O. 282/10.04.2024)

Legea nr. 16 din 06.03.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (republicată M.O.304/08.05.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 499 din 07.04.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor (M.O.338/19.04.2024)

 

Cost de întreţinere în cămine şi contribuţia asistatului

 

Legea nr. 281 din 6.07.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2024 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (M.O.600/11.07.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1021 din 26.11.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice (M.O.556/09.11.2024)

 

Ordin nr. 687 din 28.09.2024 privind stabilirea, începând cu luna octombrie 2024, a costului mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice (M.O.907/11.10.2024)

 

Facilităţi de transport

 

Lege nr. 147 din 26.07.2024 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (M.O.354/28.07.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 2403 din 21.12.2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2024 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2024 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari (M.O.40/12.01.2024)

 

Ordonanţă de Urgenţă nr. 71 din 23.09.2024 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari (M.O.897/01.10.2024)

 

Instrumente standard de evaluare a nevoilor medico-sociale

 

Hotărârea de Guvern nr. 886 din 05.11.2024 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice (M.O.507/16.10.2024)

 

Ordinul nr. 491 din 23.05.2024 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale (M.O.382/03.06.2024)

 

Politici sociale

 

Hotărârea nr. 997 din 02.09.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (M.O. nr. 620/15.09.2024)

Prestaţii sociale

Legea nr. 236 din 31.10.2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2024 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O.746/04.11.2024)

Legea nr. 61 din 22.09.1993 privind alocaţia de stat pentru copii (republicată M.O.300/07.05.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1663 din 10.12.2024 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament (M.O.844/16.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1662 din 10.12.2024 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii (M.O.844/16.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 429 din 16.04.2024 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (M.O. 329/25.04.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 105 din 24.10.2024 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O.747/26.10.2024)

 

Ordinul nr. 136 din 26.03.2024 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2024 (M.O.298/05.04.2024)

Programe

 

Achiziţia de calculatoare pentru elevi şi studenţi

 

Legea nr. 269 din 16.06.2024 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (M.O.566/28.06.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1294 din 13.08.2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2024 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (M.O. 794/27.08.2024)

 

Bani de liceu

 

Hotărârea de Guvern nr. 1005 din 3.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2024 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” (M.O.641/08.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1410 din 19.11.2024 privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” în anul şcolar 2024 – 2024 (M.O.806/27.11.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1488 din 09.09.2024 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” (M.O. 860/21.09.2024)

 

Ordin nr. 4975 din 19.09.2024 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1488/2024 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” (M.O. 880/30.09.2024)

Ordinul nr. 4839 din 01.10.2024 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” (M.O.916/07.10.2024)

 

Cornul şi laptele

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 16.08.2024 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat (M.O.631/26.08.2024)

 

Programe de interes naţional

Hotărârea de Guvern nr. 723/17.06.2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2024-2024 (M.O. 449/30.06.2024)

Hotărârea nr. 629/20.05.2024 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe (M.O. 356/27.05.2024)

Hotărârea nr. 628 din 20.05.2024 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap “Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial” (M.O. 356/27.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1382 din 28.10.2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2024–2024 (M.O. 748/05.11.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 743 din 09.07.2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe (M.O.531/15.07.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 617 din 11.06.2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2024 – 2024 (M.O.440/12.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1726 din 06.12.2024 pentru modificarea anexelor nr. 8 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe (M.O.995/13.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1293 din 20.09.2024 pentru modificarea anexelor nr. 6 si 7 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe (M.O.807/26.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 532 din 19.04.2024 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a Metodologiei de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional (M.O.411/11.05.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 197 din 09.02.2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe (M.O.195/01.03.2024)

 

Ordin nr. 225 din 07.05.2024 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2024 (M.O. 326/15.05.2024)

Ordinul nr. 709 din 10.08.2024 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie “Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” şi a Ghidului solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional din domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie “Dezvoltarea serviciilor de recuperare şi reintegrare socială destinate agresorilor familiali” (M.O.649/24.09.2024)

Ordinul nr. 325 din 27.04.2024 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor fără adăpost şi a persoanelor victime ale violenţei în familie (M.O.394/08.05.2024)

 

Protecţia copilului

Legea nr. 350 din 21.07.2024 – Legea tinerilor (M.O. 648/27.07.2024)

Legea nr. 272 din 21.06.2024 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (M.O.557/23.06.2024)

Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului (republicată, M.O. 314/13.06.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 860 din 13.08.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2024 – 2024 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2024 – 2024  (M.O.646/10.09.2024)

Hotărârea nr. 859 din 13.08.2024 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2024 (M.O.623/27.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 617 din 11.06.2024 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2024 – 2024 (M.O.440/12.06.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1128 din 18.09.2024 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2024 (M.O.655/26.09.2024)

 

Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 14.07.2024 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport (M.O. 512/22.07.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 105 din 13.12.2024 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2024 (M.O. 1016/21.12.2024)

 

Ordinul nr. 253 din 28.11.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate (M.O.847/16.12.2024)

 

Model de proces verbal de contravenţii

 

Ordinul nr. 145 din 22.04.2024 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului (M.O.602/12.07.2024)

 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 

Hotărârea de Guvern nr. 1432 din 02.09.2024 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (M.O.868/23.09.2024) ABROGAT de HG nr. 1385/18.11.2024 respectiv ABROGAT de OUG nr. 68/2024

 

Comisia pentru protecţia copilului

 

Hotărârea de Guvern nr. 1437 din 02.09.2024 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului (M.O.872/24.09.2024)

 

Adopţia

 

Legea nr. 274 din 21.06.2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii (republicată, M.O.108/17.02.2024)

Legea nr. 273 din 21.07.2024 privind regimul juridic al adopţiei (republicată, M.O.788/19.11.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1442 din 02.09.2024 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne (M.O.873/24.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1441 din 02.09.2024 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale (M.O. 738/24.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1438 din 02.09.2024 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (M.O.872/24.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1436 din 02.09.2024 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice şi fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopţii în îndeplinirea procedurii de adopţie internaţională pe teritoriul României (M.O.869/23.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1435 din 02.09.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2024 privind regimul juridic al adopţiei (M.O.868/123.09.2024)

 

Delincvenţa juvenilă

 

Hotărârea de Guvern nr. 1439 din 02.09.2024 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal (M.O. 872/24.09.2024)

 

Licenţierea şi inspecţia serviciilor sociale

 

Hotărârea de Guvern nr. 433 din 16.04.2024 privind modificarea alin. 1 şi 2 ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1440/2024 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a sepărării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (M.O. 322/23.04.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1440 din 02.09.2024 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a sepărării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (M.O.873/24.09.2024)

 

Planuri de servicii sociale

 

Ordinul nr. 286 din 6.07.2024 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie (M.O.656/28.07.2024)

 

Prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă

 

Hotărârea de Guvern nr. 867/29.07.2024 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii (M.O. nr. 568/14.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 76 din 23.01.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2024 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă (M.O.72/30.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 617 din 21.04.2024 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă (M.O.391/03.05.2024)

 

Repatrierea copilului

 

Hotărârea de Guvern nr. 1443 din 02.09.2024 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora (M.O.873/24.09.2024)

 

Servicii de prevenire a abandonului şi separării de familie

 

Hotărârea de Guvern nr. 433 din 16.04.2024 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2024 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (M.O.322/23.04.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1438 din 02.09.2024 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (M.O.872/24.09.2024)

 

Ordinul nr. 756 din 12.07.2024 privind coordonarea activităţtilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie (M.O. 693/02.08.2024)

 

Tichete cadou şi Tichete de creşă

 

Legea nr. 193 din 17.05.2024 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă (M.O.446/23.05.2024)

 

Ordin nr. 566 din 12.07.2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2024 (M.O. 516/23.07.2024)

Ordin nr. 62 din 20.01.2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2024 (M.O. 56/25.01.2024)

Ordin nr. 1432/15.07.2024 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2024 (M.O. nr. 503/21.07.2024)

Ordinul nr. 23 din 19.01.2024 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2024 (M.O.39/21.01.2024)

Ordinul nr. 463 din 18.07.2024 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2024 (M.O.562/25.07.2024)

Ordinul nr. 25 din 15.01.2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de creşă pentru semestrul I 2024 (M.O.56/24.01.2024)

Ordin nr. 83/154 din 1.02.2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. I – IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2024 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale  (M.O.138/26.02.2024)

 

Trusou pentru Nou-Născuţi

 

Legea nr. 118 din 30.06.2024 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (M.O. 441/30.06.2024)

Legea nr. 482 din 19.12.2024 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi (M.O.1028/27.12.2024)

 

Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 17.01.2024 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O.67/29.01.2024)

Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 17.01.2024 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O.67/29.01.2024)

 

Ordinul nr. 83 din 01.02.2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. I – IV din Ordonanţa Guvernului nr.3/2024 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.O.138/26.02.2024)

 

Repartizarea biletelor de odihnă

 

Hotărârea de Guvern nr. 494 din 24.05.2024 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (M.O.290/01.06.2024)

 

Ordinul nr. 368 din 30.05.2024 privind repartizarea biletelor de odihnă (M.O.452/17.06.2024)

Ordinul nr. 377 din 02.05.2024 privind repartizarea biletelor de odihnă (M.O.333/17.05.2024)


Revoluţionari decembrie 1989

 

Legea nr. 341 din 12.07.2024 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 (M.O.654/20.07.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1412 din 02.09.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţăde eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2024 (M.O.836/10.09.2024)

 

Facilităţi

 

Ordinul nr. 917 din 22.08.2024 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşsilor eroilor-martiri la tratamente şi medicamente în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice din subordinea Ministerului Sănătăţii (M.O.821/12.09.2024)

Ordinul nr. 16 din 06.01.2024 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2024 (M.O.54/17.01.2024)

Ordinul nr. 5206 din 08.12.2024 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată a beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2024 (M.O.118/07.02.2024)


Servicii Sociale

 

Legea nr. 488 din 10.11.2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2024 privind serviciile sociale (M.O.1078/19.11.2024)

Legea nr. 515 din 28.11.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2024 privind serviciile sociale (M.O.861/04.12.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 23 din 06.01.2024 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale (M.O. nr. 25/13.01.2024

Hotărârea de Guvern nr. 1826 din 22.12.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale (M.O.14/06.01.2024)

 

Ordonanţa nr. 86 din 19.08.2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2024 privind serviciile sociale (M.O.799/30.08.2024)

Ordonanţa nr. 68 din 28.08.2024 privind serviciile sociale (M.O.619/30.08.2024)

 

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 

Hotărârea de Guvern nr. 1024 din 25.06.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2024 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale (M.O.682/29.07.2024)

 

Ordonanţa nr. 68 din 28.08.2024 privind serviciile sociale (M.O.619/30.08.2024)

 

Ordinul nr. 383 din 06.06.2024 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori (M.O.709/05.08.2024)

 

Contracte de acordare a serviciilor sociale

 

Ordinul nr. 73 din 17.02.2024 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale (M.O.176/01.03.2024)

Ordinul nr. 71 din 17.02.2024 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale (M.O.176/01.03.2024)

 

Nomenclator şi regulament de organizare a unităţilor de asistenţă socială

 

Hotărârea de Guvern nr. 539 din 09.06.2024 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2024 privind serviciile sociale (M.O. 535/23.06.2024)

 

Registrul electronic unic al serviciilor sociale

 

Ordinul nr. 280 din 11.04.2024 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale (M.O.330/12.04.2024)

 

Unităţi de asistenţă medico-sociale

Legea nr. 99 din 07.04.2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2024 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local (M.O.321/14.04.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1226 din 13.09.2024 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţa medico-sociale (M.O.784/15.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 412 din 02.04.2024 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale (M.O.260/15.04.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din 12.06.2024 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative (M.O. 435/19.06.2024)

Ordonanţa nr. 70 din 29.08.2024 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local (M.O.648/31.08.2024)

 

Ordinul nr. 491 din 23.05.2024 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale (M.O.382/03.06.2024)

 

Instrucţiuni nr. 1/507 din 28.07.2024 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2024 (M.O.599/22.08.2024)

Sprijin financiar la constituirea familiei

 

Legea nr. 396 din 30.10.2024 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei (M.O.892/02.11.2024) ABROGAT de Legea nr. 118/2024 (M.O. 441/30.06.2024)

 

Ordinul nr. 976 din 15.12.2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2024 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei (M.O.1057/30.12.2024)

Standarde de calitate

 

Standarde generale

Ordinul nr. 383 din 06.06.2024 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori (M.O.709/05.08.2024)

 

Copii

 

Ordin nr. 14 din 15.01.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O. 146/28.02.2024)

Ordinul nr. 289 din 06.07.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O. 664/02.08.2024)

Ordinul nr. 288 din 06.07.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului (M.O.637/24.07.2024)

Ordinul nr. 287 din 06.07.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O.648/27.07.2024)

Ordinul nr. 101 din 15.03.2024 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O.458/26.05.2024)

Ordinul nr. 132 din 07.04.2024 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii (M.O.743/16.08.2024)

Ordinul nr. 89 din 27.07.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat (M.O.759/19.08.2024)

Ordinul nr. 48 din 30.03.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (M.O.352/22.04.2024)

Ordinul nr. 27 din 10.03.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi (M.O. 515/08.06.2024)

Ordinul nr. 25 din 09.03.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi (M.O.247/22.03.2024)

Ordinul nr. 24 din 04.03.2024 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi (M.O.247/22.03.2024)

Ordinul nr. 21 din 26.02.2024 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial (M.O. 222/15.03.2024)

Ordinul nr. 177 din 16.12.2024 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului (M.O.52/22.01.2024)

Ordinul nr. 35 din 15.05.2024 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O. 359/27.05.2024)

Ordinul nr. 45 din 25.03.2024 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne (M.O. 306/07.04.2024)

 

Persoane cu handicap

 

Ordinul nr. 559 din 22.10.2024 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap (M.O.752/07.11.2024)

Ordinul nr. 175 din 12.07.2024 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap (M.O.684/09.08.2024)

 

Persoane vârstnice

 

• Ordinul nr. 246 din 27.martie.2024 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice (M.O. 344/17.04.2024)

 

Violenţa în familie

 

Hotărârea de Guvern nr. 686 din 12.07.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie (M.O. nr. 678/28.07.2024)

Ordinul nr. 383 din 12.07.2024 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie (M.O.698/03.08.2024)

Ordinul nr. 384 din 12.07.2024 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie (M.O. nr. 745/17.08.2024)

Legea nr. 217 din 22.05.2024 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (M.O. nr. 367/29.05.2024)

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei

 

Hotărârea de Guvern nr. 1624 din 23.12.2024 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protectia Familiei (M. O. nr. 57/23.01.2024) – ABROGAT de HG nr. 1385/18.11.2024 respectiv ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

 

Protecţia victimelor infracţiunilor

 

Legea nr. 211 din 27.05.2024 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor  (M.O. nr. 505/04.06.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 113 din 17.10.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2024 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor (M.O. 729/26.10.2024)

 

Servicii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

Ordinul nr. 304 din 21.07.2024 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (M.O. nr. 818/06.09. 2024)


Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 

Legea nr. 240 din 10.06.2024 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (M.O.403/15.06.2024)

Legea nr. 239 din 10.06.2024 pentru modificarea art. 2. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (M.O.403/15.06.2024)

Legea nr. 257 din 31.10.2024 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (M.O.764/04.11.2024)

Legea nr. 7 din 09.01.2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (M.O.33/17.01.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1682 din 10.12.2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2024 (M.O.872/23.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1025 din 09.08.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O.704/17.08.2024)

 

Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 12.01.2024 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale (M.O.57/20.01.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 14.06.2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O.545/23.06.2024)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 148 din 03.11.2024 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (republicată M.O.1008/14.11.2024)

 

Ordinul nr.68 prin care sunt aprobate Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2024 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1025/2024, cu modificările și completările ulterioare (M.O.87/13.02.2024)

  • Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.148/2024
  • Anexa 1 – Cerere pentru recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
  • Anexa 2 – Adeverinţă

Traficul de persoane

 

Legea nr. 300 din 11.07.2024 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2024, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2024 (M.O.622/19.07.2024)

Legea nr. 211 din 27.05.2024 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor (M.O.505/04.06.2024)

Legea nr. 39 din 21.01.2024 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (M.O.50/29.01.2024)

Legea nr. 678 din 21.11.2024 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane M.O.783/11.12.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 982 din 27.08.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2024 – 2024 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024 – 2024 (M.O.660/19.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1584 din 08.12.2024 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane (M.O.5/04.01.2024, rectificat M.O. 88/31.01.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1282 din 27.10.2024 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind funcţionarea Centrului pentru protecţie temporară, asistenţă medicală şi consiliere de specialitate pentru returnarea femeilor victime ale traficului de persoane, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 2024 (M.O.974/02.11.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1504 din 16.09.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale (2024 – 2024) (M.O.878/27.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1443 din 02.09.2024 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora (M.O.873/24.09.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1295 din 13.08.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii (M.O.802/31.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 299 din 13.03.2024 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2024 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane (M.O.206/31.03.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1216 din 27.11.2024 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane (M.O.806/17.12.2024)

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 79 din 14.07.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2024 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (M.O. 629/19.07.2024)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 143 din 24.10.2024 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale (M.O.804/05.11.2024)

 

Ordinul nr. 335 din 29.10.2024 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane (M.O.849/17.12.2024)

Ordinul nr. 123 din 10.11.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii (M.O.1150/06.12.2024)

Traficul şi consumul ilicit de droguri

 

Legea nr. 522 din 24.11.2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2024 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (M.O.1155/07.12.2024)

Legea nr. 39 din 21.01.2024 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (M.O.50/29.01.2024)

Legea nr. 169 din 10.04.2024 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale (M.O.261/18.04.2024)

Legea nr. 143 din 26.07.2024 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (M.O.362/03.08.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 860 din 28.07.2024 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2024 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare (M.O.749/17.08.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 73 din 27.01.2024 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog in perioada 2024 – 2024 (M.O.112/03.02.2024)

 

Decizie nr. 13.07.2024 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare şi Cercetare în Adicţii în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi acreditarea programelor de formare, a formatorilor şi a formatorilor de formatori din domeniul adicţiilor (M.O.696/02.08.2024)

 

Ordinul nr. 1389 din 04.08.2024 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri (M.O.830/10.12.2024)

Ordinul nr. 87 din 03.02.2024 pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora) (M.O.149/07.03.2024)

Ordinul nr. 725 din 15.10.2024 privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare (M.O.104/19.02.2024)

Ordinul nr. 187 din 19.03.2024 pentru definirea tipurilor de unităţi medicale ce pot fi abilitate să asigure asistenţa medicală persoanelor dependente de droguri, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăşoare activităţi de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile (M.O. 218/01.04.2024)

Ordinul nr. 684 din 19.10.2024 privind finanţarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale şi efectuării expertizei medico-legale pentru persoanele dependente de droguri (M.O.602/24.118.2024)

Venitul minim garantat si alocaţia pentru copiii nou – născuţi

 

Legea nr. 2 din 09.01.2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2024 pentru modificarea Legii nr. 416/2024 privind venitul minim garantat (M.O.26/20.01.2024)

Legea nr. 416 din 18.07.2024 privind venitul minim garantat (M.O. 401/20.07.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 1664 din 10.12.2024 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2024 privind venitul minim garantat (M.O.847/1612.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1010 din 09.08.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2024 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (M.O.690/11.08.2024)

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 27.05.2024 pentru modificarea Legii nr. 416/2024 privind venitul minim garantat (M.O.391/10.06.2024)

Veterani de război

 

Legea nr. 44 din 01.07.1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (republicată 783/28.10.2024)

 

Facilităţi şi ajutoare

 

Hotărârea de Guvern nr. 1481 din 25.11.2024 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat (840/07.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 1553 din 25.11.2024 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat (806/03.12.2024)

Hotărârea de Guvern nr. 69 din 23.01.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2024 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor  (67/29.01.2024)

 

Ordinul nr. 266 din 22.02.2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (287/06.04.2024)

Violenţa în familie

 

Legea nr. 217 din 22.05.2024 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (367/29.05.2024)

 

Hotărârea de Guvern nr. 686 din 12.07.2024 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie (678/28.07.2024)

 

Ordinul nr. 384 din 12.07.2024 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie (745/17.08.2024)

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei

 

Hotărârea de Guvern nr. 1624 din 23.12.2024 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei (57/23.01.2024) ABROGAT de HG nr. 1385/18.11.2024 (M.O. 807/26.11.2024) ABROGAT de OUG nr. 68/2024 (M.O. 446/01.07.2024)

 

Protecţia victimelor infracţiunilor

 

Legea nr. 211 din 27.05.2024 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor (505/04.06.2024)

 

Servicii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

Ordinul nr. 304 din 21.07.2024 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (818/06.09.2024)

Ordinul nr. 385 din 12.07.2024 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (818/06.09.2024)

Voluntariat

 

Legea nr. 195 din 20.04.2024 Legea voluntariatului (republicată M. O. 276/25.04.2024)

 

Hotărâre de Guvern nr. 1317 din 27.10.2024 privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice  (997/10.09.2024)

 

Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 22.08.2024 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2024 (642/30.08.2024)

 

Ordinul nr. 439 din 21.05.2024 pentru aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei mediului  (517/17.07.2024)