Titlul proiectului: ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”,

Finanțat prin granturile SEE 2024-2024 Online casino Ireland.

Contract RO2024_5.2_22 

Achizitor: FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA cu sediul în România, cod poștal 540517, Tîrgu-Mureș, str. Aleea Vrancea nr. 1, cod fiscal RO 1202445, reprezentată de către Preşedinte al Consiliului Director, dr. Lupşa Alexandru 

 

Către:  SC ELECTRO ORIZONT SRL

Piața Teatrului nr. 12, 540034, Târgu Mureș, România

CIF RO 1202400

 

Comunicare privind acceptarea ofertei

 

         Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertei depuse la procedura de achiziție furnizare produse: echipamente de calcul și periferice, organizată de  Fundația Transilvană Alpha în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect furnizare de produse, echipamente de calcul și periferice: 1. Computer portabil:COD CPV 30213100-6, 2. Imprimantă multifuncțională: COD CPV 30232110-8, 3. Videoproiector portabil: COD CPV 38652100-1, 4. Aparat foto-video: COD CPV 38651600-9, necesare în cadrul proiectului ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”, Contractul de finanțare SEE RO2024_5.1_22, oferta dumneavoastră a fost acceptată cu un preț de 9486 lei, TVA inclus.

Față de cele de mai sus, vă invităm în data de 20.11.2024 pentru a semna contractul de achiziție.

 

Cu considerație,

Manager de proiect,

Andreia Moraru

Comunicare acceptare oferta_echipamente

468 ad