Titlul proiectului: ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”,

Finanțat prin granturile SEE 2024-2024 Online casino Ireland.

Contract RO2024_5.2_22

 

Achizitor: FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA cu sediul în România, cod poștal 540517, Tîrgu-Mureș, str. Aleea Vrancea nr. 1, cod fiscal RO 1202445, reprezentată de către Preşedinte al Consiliului Director, dr. Lupşa Alexandru 

 

Către:  S.C. MARBO SECOPROD S.R.L.

 

Comunicare privind acceptarea ofertei

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertei depuse la procedura de achiziție Accesorii de birou – COD CPV 30192024-1 organizată de Fundația Transilvană Alpha în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect asigurarea consumabilelor (rechizitelor) pentru birou în cadrul proiectului ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”, Contract de finanțare SEE RO2024_5.1_22, oferta dumneavoastră a fost acceptată cu un preț de 1722,05 euro, respectiv 7636,11 lei (conform curs inforeuro noiembrie 2024, 1 euro= 4.4343 lei) , TVA inclus.

Față de cele de mai sus, vă invităm în data de 03.12.2024 pentru a semna contractul de achiziție.

 

Cu considerație,

Manager de proiect,

Andreia Moraru

468 ad